Søk barnehageplass

Vi har ledig 1 plass til barn under 3 år i avdeling Prestagardskogen fra august 2016.

 

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via kommunens egne sider.  Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Nordbygdo FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Stord kommune. Du velger selv hvilken avdeling du ønsker å søke på som 1. prioritet. Avdeling Tyse eller avdeling Prestagardskogen.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: http://stord.kommune.no/no/Skjema/Barn-unge-oppvekst--/Barnehageplass---soknad/

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til "Barnehagenavn" FUS barnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder Anne Kristin Aaseth på telefon 41681108 eller dl.nordbygdo@bhg.no